/
/

MUMIN-Projektet - Utvärdering av tidiga insatser mot ungdomars narkotikamissbruk

Utvärderingen visar bland annat att fler polisdistrikt bör känna till samarbetet mellan polisen och Maria Ungdom, att missbrukande ungdomar efterfrågar sådant som kan hjälpa dem att känna sig motiverade och att flickor har mer problem än pojkar med självmordstankar, ångest, övergrepp och depressioner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-124-5
Format: Bok
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00