/
/

Material för tandblekning

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten besvaras bl.a. frågor om tandblekning fungerar och hur länge effekten kvarstår, risk för biverkningar och om behandling med laser ger bättre effekt än behandling utan laser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-9
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård