/
/

Endodontiska material

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat de endodontiska materialens för- och nackdelar och faktorer som påverkar behandlingsresultatet över tid.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-4
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Mariana Blixt
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård