Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Komposita fyllningsmaterial

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten jämförs bland annat ett antal kompositers hållfasthet, vattenupptag, löslighet samt färgöverensstämmelse och färgstabilitet med gällande standard.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-2
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård