/
/

Komposita fyllningsmaterial

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten jämförs bland annat ett antal kompositers hållfasthet, vattenupptag, löslighet samt färgöverensstämmelse och färgstabilitet med gällande standard.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-2
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård