/
/

Nationella IT-strategier - Danmark England och Kanada - Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Det görs just nu stora satsningar på en övergripande IT-struktur i vård och omsorg. Rapporten jämför de olika IT-strategierna i Danmark, England och Kanada. Särskild vikt läggs vid att belysa hur information hanteras i de olika länderna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-15
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Nationell e-hälsa