Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/
/

Silanisering av protetiska konstruktioner

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat hur silanisering fungerar och hur man silaniserar metall, keramik och komposit. Vidare diskuteras också silaniseringens hälsorisker för personalen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-123-14
Format: Utskrift
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

 

Mer hos oss