/
/

Framtida statistikredovisning om barn och ungdomars tandhälsa

Socialstyrelsen anser att även uppgifter om barn och ungdomar bör ingå i det planerade tandhälsoregistret. Registret föreslås bli utgångspunkt för framtida statistik på nationell nivå och bygga på data från patientjournaler.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-107-3
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00