/
/

Uppföljning av en ny sjukskrivningsprocess

Socialstyrelsen har gett ut generella och specifika rekommendationer för sjukskrivningar. Här kan du läsa om hur resultatet av dessa nya rekommendationer kommer att följas upp och hur Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska arbeta med fortsatta förbättringar av sjukskrivningsprocessen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-107-1
Format: PDF
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00