SOSFS 2008:32 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:32

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-32
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2008-11-25
Utkom från tryck: 2008-12-30