SOSFS 2008:31 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn

Dessa föreskrifter upphör att gälla vid utgången av juni 2015

Den 1 juli blir Folkhälsomyndigheten föreskrivande myndighet för författningar inom smittskyddsområdet. Läs mer om förändringarna inom smittskydd.

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-31
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2008-11-24
Utkom från tryck: 2008-12-23
Gäller från och med: 2010-01-01