SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-30
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr