SOSFS 2008:29 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:29

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-29
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2008-11-25
Utkom från tryck: 2008-12-23
Gäller från och med: 2009-01-06