SOSFS 2008:21 Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

 

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:21

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-21
Format: Häfte
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2008-10-14
Utkom från tryck: 2008-11-07
Gäller från och med: 2008-11-21