SOSFS 2008:18 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:18

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-18
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2008-08-19
Utkom från tryck: 2008-09-23
Gäller från och med: 2008-09-01