SOSFS 2008:17 Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:17

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-17
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2008-06-24
Utkom från tryck: 2008-08-15
Gäller från och med: 2008-09-01