SOSFS 2008:13 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2008:13

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-10-13
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2008-06-24
Utkom från tryck: 2008-07-10
Gäller från och med: 2008-07-01