/
/

Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola – Meddelandeblad

Meddelandebladet klargör begrepp och lagstiftning inom det avgränsade området assistans till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-1-8
Format: POD
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00