/
/

Hälso- och sjukvårdens verksamhet - Statistik om verksamhet inom sjukhusvården (operationer, vårdtillfällen och vårdtid) samt om läkarbesök 2006

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-46-5
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00