/
/

Läkemedel - statistik för år 2006

Rapporten innehåller data från det nya läkemedelsregistret och behandlar uppgifter om mängd och kostnader både för läkemedel som expedierats mot recept och receptfria samt rekvisition till slutenvården. Uppgifter om ett urval läkemedel och hur de används av patienterna ges i rapporten.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Föreliggande tabellrapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2006. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. Rapporten innehåller på samma sätt som tidigare uppgifter om mängd och kostnader men nytt för i år är att rapporten innehåller uppgifter som baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer. Användning av individanknutna uppgifter har gjort det möjligt att ange prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och att beräkna hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-46-4
Format: PDF
Antal sidor: 148
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00