/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – officiell statistik om antal legitimerade (2006) och arbetsmarknadsstatus (2005)

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-46-3
Format: PDF
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00