/
/

Barn och unga – insatser år 2006

Under år 2006 påbörjade ungefär 7 700 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 5 300 nya.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-9
Format: PDF
Antal sidor: 120
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00