/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik år 2006 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-8
Format: PDF
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00