/
/

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser 2006

Rapporten visar statistik över kommunernas insatser för såväl vuxna missbrukare som övriga vuxna som fått insatser från socialtjänsten. Statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, men även för jämförelser mellan kommuner och som allmän information

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-5
Format: PDF
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00