/
/

Funktionshindrade personer år 2006 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-4
Format: PDF
Antal sidor: 113
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder