/
/

Äldre – vård och omsorg år 2006

Mellan åren 2000 och 2006 ökade antalet äldre med hemtjänst med ca 16 procent. Hela ökningen finns i åldern 80 år och äldre

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-3
Format: PDF
Antal sidor: 150
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre