/
/

Kommunal familjerådgivning år 2006

Socialstyrelsen har samlat in och publicerat statistik om kommunal familjerådgivning sedan 2004. Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen. Den redovisar mängduppgifter om familjerådgivning i alla kommuner i Sverige under året.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-11
Format: PDF
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj