/
/

Aborter i Sverige 2007. Januari-Juni - Preliminär sammanställning

Antalet aborter per 1 000 kvinnor har ökat med 2,4 procent det senaste året. Störst är ökningen bland kvinnor mellan 20 och 24 år, över 6 procent. Bland tonåringar och kvinnor över 40 minskade de däremot med 1,6 respektive 4 procent. Det högsta aborttalet bland tonåringar har Göteborg och Stockholms län.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Antalet aborter under första halvåret 2007 uppgick till 18 607, vilket är nästan 700 fler än under motsvarande tidsperiod förra året. Det innebär en ökning av aborttalet (antalet aborter per 1 000 kvinnor) med 2,4 procent till 21,1 per 1 000 kvinnor. Den största ökningen finns bland kvinnor mellan 20 och 24 år där aborttalet ökat med över 6 procent. Bland tonåringarna minskade aborttalet med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år. En större minskning av aborttalet, över 4 procent, kan ses hos kvinnor över 40 år.

Antalet aborter per 1 000 kvinnor är högst i Stockholms län och i Malmö kommun. Lägst aborttal återfinns i Kronobergs och Jönköpings län. Bland tonåringarna är aborttalet högst i Göteborgs kommun och i Stockholms län, även Västernorrlands län har relativt många aborter per 1 000 kvinnor i tonåren. Lägst aborttal har Kronobergs, Blekinge och Jönköpings län.

Vissa regionala förändringar av antalet aborter per 1 000 kvinnor kan ses under det första halvåret 2007 jämfört med samma period 2006. En ökning av aborterna finns till exempel i Hallands och Stockholms län, medan antalet aborter har minskat något i exempelvis Kalmar och i Kronobergs län. I utvecklingen av antalet tonårsaborter finns också regionala förändringar. Tonårsaborterna ökar bland annat i Hallands och Stockholms län samt i Göteborgs kommun, medan antalet har minskat i exempelvis i Kronobergs och Västerbottens län.

Det bör påpekas att de regionala förändringarna baseras på mycket små tal och några tydliga trender kan inte ses i denna rapport. Därför kan inte så stor vikt läggas vid län med lågt invånarantal som till exempel Gotland.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-13
Format: PDF
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik