/
/

Amning av barn födda 2005

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög, även om de regionala skillnaderna är stora. Andelen ammade har varierat genom åren; 1970-talets inriktning mot en naturlig livsstil och amningsstödjande insatser på initiativ av UNICEF verkar i riktning mot en positiv syn på amningen.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Samtidigt som sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige under årtiondena kring 1950 sjönk amningsfrekvensen. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen enbart ammade barn vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och vid sex månaders ålder från 40 procent till under 10 procent. I början av 1970-talet inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Efter en kort nedgångsperiod har amningsfrekvensen åter stigit sedan början av 1990-talet. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF. Dessa åtgärder har drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Nästan 98 procent av barnen som föddes 2005 ammades vid en veckas ålder, och vid två månaders ålder ammades nästan 91 procent helt eller delvis. Vid 6 månaders ålder ammades över 70 procent. Vid 9 månaders ålder ammades nästan 40 procent helt eller delvis, och motsvarande andel vid 12 månaders ålder var 18 procent.

De regionala skillnaderna är stora. Andelen barn som ammades enbart eller delvis vid två månaders ålder var nästan 94 procent i Stockholms län och knappt 87 procent i Örebro län. Vid sex månaders ålder ammades över 78 procent av barnen på Gotland enbart eller delvis medan knappt 62 procent av motsvarande kategori barn i Örebro län ammades enbart eller delvis. På Gotland ammades över 28 procent av barnen enbart eller delvis vid ett års ålder medan knappt 13 procent ammades enbart eller delvis i Hallands län.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-12
Format: PDF
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00