/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn - Medicinska födelseregistret 1973-2005

Rapporten redovisar statistik över utvecklingen av mödra- och förlossningsvården sedan 1973. Gravida röker mindre, men är äldre och är oftare överviktiga. Medelvårdtiden på BB har minskat anmärkningsvärt, och stora framsteg har gjorts i omhändertagandet av de för tidigt födda barnen.

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnorna som föder barn och i omständigheterna kring själva förlossningen. Nya metoder för graviditetsövervakning och smärtlindring har införts och stora framsteg har skett i omhändertagandet av de för tidigt födda barnen. I den här rapporten redovisar vi statistik som beskriver utvecklingen av mödra- och förlossningsvården i Sverige mellan 1973 och 2005. Vi har valt att redovisa uppgifter som vi vet är efterfrågade av såväl hälso- och sjukvården som allmänheten. Där det finns anledning har vi visat på skillnader mellan olika län och landsting.

  • Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2005.
  • Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI på 25 eller mer) vid inskrivningen till mödravårdscentralen har ökat från 27 procent 1993 till 36 procent 2005.
  • Andelen kvinnor som är födda utanför Norden har ökat från drygt 5 procent år 1978 till nästan 19 procent år 2005.
  • Rökning i tidig graviditet har minskat från 31 procent år 1983 till 9 procent år 2005.
  • Andelen tvillingförlossningar har sjunkit under de senaste åren, år 2005 var andelen knappt 1,4 procent.
  • Medelvårdtid vid vaginal förlossning har minskat från 6 dagar år 1973 till 2 dagar år 2005. Vid kejsarsnitt har vårdtiden minskat från 9 till 4 dagar under samma tidsperiod.
  • I genomsnitt fick 44 procent av alla förstföderskor epiduralblockad (”ryggbedövning”) år 2005. Det finns stora regionala skillnader i förekomst av epiduralblockad.
  • Andelen kejsarsnittsförlossningar fortsätter att öka och år 2005 var frekvensen 17 procent för enkelbördsförlossningar och 56 procent för flerbördsförlossningar. Mer än 90 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsarsnitt år 2005.
  • Andelen dödfödda (barn som dör före eller under förlossningen) har minskat från 7 per 1 000 år 1973 till knappt 3 per 1 000 år 2005.
  • Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar) fortsätter att minska i förekomst från 8 per 1 000 år 1973 till 1,5 per 1 000 år 2005.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-10
ISBN: 978-91-85483-51-8
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00