/
/

Frivilligcentraler i Sverige - en kartläggning

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av frivilligcentraler och motsvarande verksamheter i Sverige. Syftet var att få en bättre bild över var dessa verksamheter finns och hur de arbetar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-6
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72