/
/

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - Jämförelser mellan landsting 2007

Årets rapport har utvecklats på viktiga punkter: data är mer aktuella, antalet indikatorer har ökat, det finns ett nytt avsnitt om tillgång och kvalitet på datauppgifter m.m. Jämförelserna är gjorda på landstingsnivå men utan sammanvägd rangordning. En elektronisk profil för varje landsting kan laddas ned.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-41
Format: PDF
Antal sidor: 186
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00