/
/

Cancervården i Sverige - Kvalitet, struktur och aktuella utmaningar

Cancervården är i stark utveckling: nationella riktlinjer med kvalitetsindikatorer, regionala vårdprogram och uppföljning av processer och resultat leder till ökad jämlikhet i cancervården. Öppna redovisningar och jämförelser spelar också en stor roll i cancervårdens framtid.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-32
Format: POD
Antal sidor: 140
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Cancer