/
/

Ung novis eller gammal och vis? – en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Övervägande andel av socialsekreterarna är socionomer. Det finns dock en risk att de kvalificerade utredningarna hanteras av de minst erfarna socialsekreterarna som saknar vidareutbildning och erfarenhet. Det är också en stor rörlighet i arbetsgrupperna som kan påverka arbetet negativt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-31
Format: POD
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj