/
/

Strokesjukvården i Sverige -  kvalitetsjämförelser mellan olika sjukhus och landsting/regioner

För få patienter vårdas på strokeenhet i Sverige. Skillnaderna i dödlighet är stora mellan patienter som får vård på en strokeenhet och på en vanlig vårdavdelning, ändå ges propplösande behandling inom tre timmar på endast hälften av sjukhusen. Generiska läkemedel bör användas mer i strokevården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-30
Format: POD
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00