/
/

Kostnadsskillnader i äldreomsorgen  - Vad beror de på?

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-3
Format: POD
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre