/
/

Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten

Under 2007 påbörjar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting arbetet att utveckla kvalitetsindikatorer för socialtjänsten. I denna rapport diskuteras förutsättningarna för att följa upp och jämföra kvaliteten i olika verksamheter, och beskrivs även en modell för arbetet med kvalitetsindikatorer

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-24
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00