/
/

Ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda 1998-2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-19
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00