/
/

Tillgång på:  specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005

Socialstyrelsen presenterar nationell statistik över tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor inom ramen för det Nationella planeringsstödet. Statistiken kan användas av arbetsgivare, myndigheter och organisationer.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-125-9
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00