/
/

Tillgång på: Specialistläkare 2005

Rapporten ger en fördjupad bild av tillgången på specialistläkare i Sverige. Härmed tillgodoses den efterfrågan som funnits på sådana statistikuppgifter. Den totala tillgången på läkare presenteras i rapporten ”Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2005”.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-125-8
Format: PDF
Antal sidor: 140
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00