/
/

Var vårdas patienten? - En analys av patientströmmar mellan landstingen

Kostnaden för utomlänsvården var år 2005 5,7 procent hela vårdkostnaden. Halland har flest vårdtillfällen hos andra landsting i förhållande till antalet vårdtillfällen och Skåne minst. Femton landsting konsumerar mer vård än de producerar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-125-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Effektivitet