/
/

Övervakning av fosterskador januari-juni 2007 - Preliminär sammanställning

Rapporten redovisar preliminära uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser under det första halvåret 2007. Den slutliga årsrapporten blir klar under hösten 2008.

Sammanfattning

Detta är den preliminära rapporten från registret för övervakning av fosterskador för perioden januari-juni 2007. Rapporten bygger på anmälningar till registret för övervakning av fosterskador samt rapporter om kromosomavvikelser inkomna till cytogenetiska centralregistret.

I rapporten redovisar och jämför vi endast preliminära uppgifter för åren 1999-2007 och inte det definitiva antalet fall för respektive år. Vi har gjort detta för att man ska kunna jämföra över tid, se tabell 1 och 2. Vid redovisning av de enskilda diagnoserna har vi inte räknat med barn eller foster med känd kromosomavvikelse (t.ex. vid Downs syndrom räknas inte hjärtfel).

Andelen multipelt missbildade är beräknad baserat på det totala antalet barn och foster för respektive diagnos.

Den definitiva årsrapporten för 2007 beräknas vara klar under hösten 2008. Anledningen till att det dröjer med definitiv årsstatistik är att man kan rapportera fosterskador och kromosomavvikelser till registret upp till sex månader efter födelsen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-125-12
Format: POD
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr