/
/

Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor)

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat egenskaperna hos lampor som kan användas till tandblekning och ljushärdning och huruvida ljuset och UV-strålningen överstiger gällande gränsvärden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-42
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård