/
/

Oädla legeringar för metallkeramik: Basmetallegeringar

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat basmetallegeringar som ett alternativ till guldlegeringar för metallkeramik och deras för- och nackdelar belyses.

Sammanfattning

Kobolt-kromlegeringar har använts för skelett till avtagbara partiella proteser sedan mycket lång tid men från 1999 har användningen ökat även för framställningen av fasta protetiska ersättningar. Användningen av kobolt-kromlegeringar för metallkeramik har på senare tid ökat. Dessa legeringar är intressanta inte minst av ekonomiska skäl. Det är viktigt att framhålla att valet av legering är tandläkarens ansvar. Emellertid måste valet göras i samråd med patienten och valet skall kunna motiveras. Fördelar och nackdelar skall vägas mot varandra. Kobolt-kromlegeringar kan i flera fall vara ett alternativ till de högädla guldlegeringarna för metallkeramik.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-39
Format: POD
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård