/
/

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-114-49
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder