/
/

Riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge

Rapporten är en sammanställning av kunskapsläget om hur riskbedömningar ska göras när socialnämnden utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge. I rapporten redovisas också hur metoderna på området kan utvecklas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-112-4
ISBN: 978-91-85483-85-3
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00