/
/

Yngre personer med demenssjukdom och närstående till dessa personer - En kunskapssammanställning

Ungefär 9 500 personer under 65 år är dementa. Det faktum att gruppen är liten försvårar möjligheterna att använda vissa metoder i lokala sammanhang, till exempel gruppstöd och gruppaktiviteter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-112-1
Format: POD
Antal sidor: 91
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00