/
/

Att mäta effekter av socialtjänstens insatser

Rapporten föreslår att man undersöker hur olika bedömningsinstrument i socialtjänsten ska användas, standardiseras och utvecklas som effektmått. Utvecklingsarbetet har nära koppling till Socialstyrelsens uppföljning av kostnader, kvalitet och insatser i socialtjänstens verksamhet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-110-20
ISBN: 978-91-85483-80-8
Format: POD
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Socialtjänst