/
/

Resursfördelning och prioriteringar inom socialtjänsten

Rapporten beskriver socialtjänstens arbete med resursfördelning, prioriteringar och effektivitet. För att kunna effektivisera efterlyser socialcheferna mer tid åt verksamhetsuppföljning, långsiktighet och utvecklad samverkan

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-110-19
ISBN: 978-91-85483-77-8
Format: POD
Antal sidor: 98
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00