/
/

Psykosocial kompetens i primärvården - Socialstyrelsens förslag till åtgärder för att öka tillgången till psykosocial kompetens i primärvården

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat även om ökningen planat ut på senare år. Det gäller dock inte unga vuxna. Socialstyrelsen föreslår bland annat vidareutbildning av kuratorer och psykologer, särskilt i kognitiv beteendeterapi, och att satsningen ska ha statligt stöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-107-22
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa