/
/

Modell för nationella riktlinjer för tandvården - Rapport till regeringen 1 september 2007

Tandvården kommer att ingå i den nationella strategin för god vård: Systematiska underlag om metoder, nationella riktlinjer för vård och behandling, It-baserad och ändamålsenslig dokumentation, nationella kvalitetsindikatorer och öppna och indikatorbaserade jämförelser blir viktiga inslag i riktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-107-18
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00